fbpx

Večnamenski objekt Bohova, Hoče

Večnamenski objekt Bohova je v funkciji javne rabe. Osnovna funkcija objekta je gasilski dom, kar se odraža tudi v oblikovanju objekta. Predvidene spremljevalne dejavnosti so v manjšinskem obsegu, namenjhene drugim društvom in dejavnostim, kot npr. večja konferenčna dvorana, pisarniški prostori in trgovsko/gostinski lokal. Objekt je pravokotnega tlorisnega gabarita, etažnosti P+1, umeščen na ugodno lokacijo med hitro cesto in dostopno cesto, ki omogoča takojšen dostop do vpadnic okoliških naselij.
Zasnova objekta je sodobna interpretacija osnovnih elementov tovrstnih stavb, ki ohranja funkcionalne potrebe. Na primer, tipični stolp nadomešča širši, markantni zvišani del, ki figurativno simbolizira plamen, hkrati pa nudi potrebno višino s sistemom za sušenje gasilskih cevi. Znotraj stolpnega zasuka je predviden prostor za zunanje strojne naprave, ki so na ta način skrite in ne posegajo v čisto formo objekta. Fasadni ovoj, ki je izveden po sistemu obešene fasade iz aluminijastih, kompozitnih plošč, se v delu objekta zaključuje s prefabriciranimi betonskimi elementi, ki služijo plezalnim treningom za gasilce in reševalce. V delu objekta pa s preforacijo številke 112 za nujne primere, osvešča in opominja mimoidoče, da si jo vtisnejo v spomin. Celotna stavba je skrbno prostorsko oblikovana, s čimer iz vseh kotov, pogledov in višin ohranja karakter in osnovno idejo osnovne baze, ovite v stiliziran plamen. Celoten objekt deluje kot skulpturalni origami, ki osnovne funkcije ne skriva ampak jo na domiselni način odkrito in jasno interpretira.
Poleg pozornosti do videza, funkcije in detajlov, je objekt tudi v tehnološkem smislu zasnovan sodobno, premišljeno in trajnostno. Umestitev in prometna ureditev natančno definirata poti za uporabnike in interventna vozila, s čimer je zagotovljen minimalni odzivni čas. Hkrati pa zaradi varnosti dosledno preprečuje križanje interventnih in durgih poti. Objekt je prilagojen in podprt z avtomatiziranimi sistemi, ki združujejo alarmiranje, aktivacijo razsvetljave in odpiranje vrat ter drugih pogojev za omogočanje čim hitrejšega izvoza gasilskih vozil. Instalacijski sistemi so tudi sicer v celoti povezani v skupno krmiljenje, ki zajema ogrevanje, hlajenje, prezračevanje ter razsvetljavo objekta.
Objekt je grajen v masivni armirano betonski izvedbi z opečnimi polnili, stavbno pohištvo je aluminijasto, strešna konstrukcija pa v leseni izvedbi. Celotni stavbni ovoj je izoliran s toplotno izolacijo iz mletih celuloznih vlaken. S stališča učinkovite rabe energije je objekt nadgrajen s sistemi vračanja toplote in rabe obnovljivih virov energije, kar ga uvršča med nizko energijske objekte, ki ustrezajo visokim standardom zmanjševanja rabe energije, ki jih predpisuje Eko sklad in narekuje odgovornost javnega investitorja.
Večnamenski objekt Bohova izstopa po videzu in funkciji ter jasno nakazuje na skrbno načrtovanje in kreativnost, ki v odličnem ravnotežju bogati okolje, kjer je zgrajen.

Credits

Architecture
Biro Biro; Uroš Rošker

Client
Občina Hoče-Slivnica

Year of completion
2018

Location
Hoče – Slivnica (Bohova), Slovenia

Project Partners

Gradbeno podjetje drava, gradbeništvo, inženiring, storitve, d.o.o.

Related posts

Powered by

                   
Go to Top