VENUE

The event location is in the City of Design, (in former printing company Mladinska Knjiga), Dunajska cesta 123, Ljubljana, Slovenia